ข่าวและบทความ

บทความและสาระน่ารู้โดย PSC Clinic


402771.jpg

Before the doctor removed the Nasal perforation to 4 months? Everyone has a question. Why does the doctor use the Tip Modification and cartilage methods more than that with silicone because  doctors use this technique for 10 years.

1. Use silicone nose to replace natural tissue, the pressure caused by foreign objects makes the tissues look less.

2. Often the nose will get movement and tense. If we touch and Friction injury There is a small risk and tissue less.

3.When the nose tissue is removed that, remove the silicone. What you is The nose tip has a dimpled problem.

4. Distortion of the nose and tilting of the nose If the silicone rods are too long to try to push the tip like a grasshopper to prevent the nasal passage through the mouth until there is little material left

5. The texture of the nose is thick, not penetrating. This is not true because the doctor has seen many cases, such as 6 months. And silicone is already added, some don’t have patience.

6. Thin nose meat can occur to everyone. But the penetration may not happen to everyone. The problem is that there is no definite test of just how much but someone may be able to endure in the initial stages.

…….#PSC_Plastic Surgery Center We resolved this issue 10 years ago is structurally integrated rhinoplasty and Don’t put silicone Tip modification technique but hard and complicated.If the surgeon is not careful, but the advantage is that it is safe and durable. Because the tip is 100% real tissue. Caused by correct the structure of the original nose together with the cartilage structure Conchal cartilage. #In the past, Thai people used to fly for plastic surgery abroad. But now can be done in Thailand

….. @@In Thailand, it is often understood that wearing a minor piece of Conchal cartilage to cover the silicone tip is enough. Some of them are open, but they only do this. Which does not need to be open, emphasizing that making the end like this Not such a technique Because the cartilage is covered just at the end of the silicone.

1. Usually, do not long-term survive

2. If survived, it is often seen as a ring of cartilage sheets that cover it.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.pscclinic.com/เสริมจมูก-rhinoplasty-surgery


PSCClinic - เสริมจมูก เสริมหน้าอก ศัลยกรรมตกแต่งโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

PSC_Plastic Surgery Center Thailand

Plastic Surgery Center Skin and Laser PSC Clinic in Thailand
Address : Thanon Prachachuen, Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi (Near Dhurakij Pundit University)
Contact for information: 02-5744283 , 088-0117440 , 094-4076777

Medical team

Copyright 2019 SC Peera Plastic & Skin Clinic คลินิก เสริมหน้าอก เสริมสมูก Dr.Peera รับทำ SEO