open-navigation
close-navigation
open-navigation
close-navigation

Abdominoplasty (ผ่าตัดกระชับหน้าท้อง)

ตัดผิวหนังที่เสื่อมสภาพจากการยืดขยายมาก จากการมีบุตร ( Tummy tuck )

 

ตัดผิวหนังที่เสื่อมสภาพจากการยืดขยายมาก จากการมีบุตร ( Tummy tuck )
และแก้ไขกล้ามเนื้อหน้าท้องแยก ( Rectus muscle diastasis ) ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หน้าท้องยื่น
    
ภาพ ตัดไขมันออกจากหน้าท้อง
กระชับสัดส่วนและรูปร่าง การกำจัดไขมันส่วนเกิน หรือผิวหนังส่วนเกินออกจากหน้าท้อง เพื่อการแก้ไขปัญหาไขมัน
ที่สะสมบริเวณหน้าท้องจัดการปัญหาหน้าท้องหย่อนคล้อยเพื่อให้กับผู้ที่มีไขมันหน้าท้องได้กลับมามั่นใจอีกครั้ง
 

ตารางแพทย์

ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก

อาจารย์ นพ.พีระ
รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น.
PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

อาจารย์ รศ.พญ.วรีพร
พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น.

หยุดทำการทุกวันอาทิตย์