open-navigation
close-navigation
open-navigation
close-navigation

Category ตา

5 พ.ค.

Blepharoplasty (ตกแต่งชั้นตา)

รีวิวแก้จมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง โดย นพ.พีระ เทียนไพฑูรย์

READ MORE

5 พ.ค.

ผ่าตัดแก้ไขถุงไขมันใต้ตา

รีวิวแก้จมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง โดย นพ.พีระ เทียนไพฑูรย์

READ MORE

5 พ.ค.

การผ่าตัดตาสองชั้น ด้วยวิธีแผลเล็ก บวมน้อย

รีวิวแก้จมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง โดย นพ.พีระ เทียนไพฑูรย์

READ MORE