open-navigation
close-navigation
open-navigation
close-navigation

หมวดหมู่ เสริมหน้าอก

5 พ.ค.

Breast Lifting (ผ่าตัดยกกระชับเต้านม)

รีวิวเคสเสริมหน้าอกจาก คุณนัทตี้ โดย นพ.พีระ เทียนไพฑูรย์

READ MORE

3 พ.ค.

เสริมหน้าอกทรงกลม ซิลิโคน Mentor

เสริมหน้าอกทรงกลม ซิลิโคน Mentor รีวิว เสริมหน้าอกทรงกลม ซิลิโคน Mentor บริการของ PSC Clinic เสริมหน้าอก ทำนม โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่เน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ในการทำนมที่ดีและปลอดภัย เสริมจมูก แก้ไขจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก กับศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าความงามที่คุณจะได้รับ ผิวหนัง / เลเซอร์ ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเทคโนโลยีเลซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด จากแพทย์เฉพาะทาง ตารางแพทย์ ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก อาจารย์ นพ.พีระ รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. อาจารย์ รศ.พญ.วรีพร […]

READ MORE

3 พ.ค.

เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix

เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix รีวิว เสริมหน้าอก Motiva Ergonomix บริการของ PSC Clinic เสริมหน้าอก ทำนม โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่เน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ในการทำนมที่ดีและปลอดภัย เสริมจมูก แก้ไขจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก กับศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าความงามที่คุณจะได้รับ ผิวหนัง / เลเซอร์ ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเทคโนโลยีเลซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด จากแพทย์เฉพาะทาง ตารางแพทย์ ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก อาจารย์ นพ.พีระ รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. อาจารย์ รศ.พญ.วรีพร […]

READ MORE

3 พ.ค.

แก้ไขหัวนมบอด Correct Nipple Inversion

แก้ไขหัวนมบอด Correct Nipple Inversion รีวิว แก้ไขหัวนมบอด Correct Nipple Inversion บริการของ PSC Clinic เสริมหน้าอก ทำนม โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่เน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ในการทำนมที่ดีและปลอดภัย เสริมจมูก แก้ไขจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก กับศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าความงามที่คุณจะได้รับ ผิวหนัง / เลเซอร์ ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเทคโนโลยีเลซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด จากแพทย์เฉพาะทาง ตารางแพทย์ ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก อาจารย์ นพ.พีระ รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. […]

READ MORE

3 พ.ค.

ลดขนาดหัวนม Nipple Reduction

ลดขนาดหัวนม Nipple Reduction รีวิว ลดขนาดหัวนม ศัลยกรรมลดขนาดปานนม Nipple Reduction บริการของ PSC Clinic เสริมหน้าอก ทำนม โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่เน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ในการทำนมที่ดีและปลอดภัย เสริมจมูก แก้ไขจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก กับศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าความงามที่คุณจะได้รับ ผิวหนัง / เลเซอร์ ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเทคโนโลยีเลซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด จากแพทย์เฉพาะทาง ตารางแพทย์ ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก อาจารย์ นพ.พีระ รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. อาจารย์ […]

READ MORE

3 พ.ค.

แก้ไขเสริมหน้าอก

แก้ไขเสริมหน้าอก แก้ไขเสริมหน้าอก บริการของ PSC Clinic เสริมหน้าอก ทำนม โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง ที่เน้นการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ในการทำนมที่ดีและปลอดภัย เสริมจมูก แก้ไขจมูก ศัลยกรรมเสริมจมูก กับศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าความงามที่คุณจะได้รับ ผิวหนัง / เลเซอร์ ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยเทคโนโลยีเลซอร์ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุด จากแพทย์เฉพาะทาง ตารางแพทย์ ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก อาจารย์ นพ.พีระ รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น. PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. อาจารย์ รศ.พญ.วรีพร พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 […]

READ MORE