open-navigation
close-navigation
open-navigation
close-navigation

รีวิวเคสเสริมหน้าอก
จากคุณต๊อบ เฌอตฤน มาสมบูรณ์

รีวิวเคสเสริมหน้าอก คุณ ต๊อบ เฌอตฤน มาสมบูรณ์

คุณ ต๊อบ เฌอตฤน มาสมบูรณ์ หลังจากทำหน้าอกได้ 5 ปี

ขอบคุณภาพจาก คุณ ต๊อบ เฌอตฤน

ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมตกแต่ง เสริมหน้าอก ทำนม ศัลยกรรมหน้าอก (Breast surgery) และศัลยกรรมจมูก (เสริมจมูก) และใบหน้า (Nose& Facial surgery) ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี

ตารางแพทย์

ช่วงเวลาเข้าตรวจรักษาโดยตรงกับแพทย์ประจำ PSC คลินิก

อาจารย์ นพ.พีระ
รพ. พระราม 9 อังคาร / พุธ / เสาร์ เวลา 13.00 – 18.00 น.
PSC CLINIC พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

อาจารย์ รศ.พญ.วรีพร
พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา 13.00 – 18.00 น.

หยุดทำการทุกวันอาทิตย์